Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2008 birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi

2008 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacak olan oranı %1,39 olarak belirlenmiştir. Oranla ilgili olarak yayınlanan sirküler aşağıdaki gibidir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /10

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Oranı
Tarihi : 21 / 04 /2008
Sayısı : KVK-10/2008-1 / Yatırım İndirimi – 7
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan veBakanlığımızca ilan edilen oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergidönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2008 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak oranı %.1,39 (yüzde bir virgül otuz dokuz ) olaraktespit edilmiştir.
Duyurulur.

2008 birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net