Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Ekim ayı vergi takvimi

2010 EKİM AYI VERGİ TAKVİMİ

11 Ekim 2010

 • 16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ekim 2010

 • Eylül 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ekim 2010

 • Eylül 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ekim 2010

 • Eylül 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1–15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Ekim 2010

 • Eylül 2010 Dönemine Ait Stopajının Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Stopajının Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Stopajının Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Eylül 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz-Ağustos-Eylül 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • 1–15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net