Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2010 Yılı gelir vergisi dilimleri

2010 Yılı belirlendi. 2010 Takvim yılında elde edilecek gelirler için uygulanacak olan aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

39.12.2009 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yayınlanan 273 seri nolu Genel Tebliği ile Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifenin sadece gelir dilimleri 2009 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 2,2) arttırılmıştır. (Vergi oranlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.)

01.01.2010 tarihinden itibaren ücret dışı gelirlere uygulanacak tarife

  • 8.800,00-TL’ye kadar olan gelirler için uygulanacak olan oran %15,
  • 22.000,00-TL’nin 8.800,00-TL’si için 1.320,00-TL fazlası için %20,
  • 50.000,00-TL’nin 22.000,00-TL’si için 3.960,00-TL fazlası için %27,
  • 50.000,00-TL’den fazlasının ilk 50.000,00-TL’si için 11.520,00-TL fazlası için %35 olarak belirlenmiştir

 

01.01.2010 tarihinden itibaren ücret gelirlerine uygulanacak tarife

  • 8.800,00-TL’ye kadar olan gelirler için uygulanacak olan oran %15,
  • 22.000,00-TL’nin 8.800,00-TL’si için 1.320,00-TL fazlası için %20,
  • 76.200,00-TL’nin 22.000,00-TL’si için 3.960,00-TL fazlası için %27,
  • 76.200,00-TL’den fazlasının ilk 76.200,00-TL’si için 18.594,00-TL fazlası için %35 olarak belirlenmiştir.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net