Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ağustos, 2010:

Elektronik ortamda beyan verilmemesi durumunda uygulanacak cezalarda düzenleme

yazi resmi

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan bazı düzenlemelerle elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması sonucunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddenin dördüncü, beşinci Devamı…

Kanuni süresinde verilen Ba, Bs formları 10 gün içerisinde cezasız düzeltilebilecek

yazi resmi

23.07.2010 tarihinde kabul edilen 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile ba, bs formu olarak bildiğimiz bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin büyük alış ve büyük satışlarına ilişkin bildirimlerinde; kanuni Devamı…

Sosyal güvenlik kurumunda hizmet sürelerinin çakışması

yazi resmi

5510 SAYILI KANUN ÖNCESİNDE VE SONRASINDA SİGORTALI HİZMET SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI I- GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, vatandaşların sosyal güvenliği ile ilgili düzenlemeler tek mevzuatta toplanmış, ancak, bu mevzuat içerisinde sigorta kolları Devamı…

2010 Ağustos ayı vergi takvimi

yazi resmi

2010 AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ 2 Ağustos 2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Haziran 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Haziran 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Devamı…

2/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net