Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Af son şeklini aldı

Beklenen Son Şeklini Aldı
Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran, kamuoyunda torba tasarı olarak da adlandırılan tasarı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 03.01.2011 tarihinde onaylanan maddelerin aksine 31.12.2010 tarihine kadar olan tüm kamu borçlarına yapılandırma imkanı getirildi. (Daha önce onaylanan ilk 30 maddeye göre 31.07.2010 tarihine kadar olan borçlar yapılandırmaya girebiliyordu)

Yapılandırmaya Giren Borçlar
31 Aralık 2010 tarihine kadar olan ödenmemiş vergiler, trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacaklar yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Başvuru, Taksitlendirme ve Ödeme
Yapılandırma başvuruları kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde yapılacak. En fazla 18 taksit yapılabilecek ve taksitler iki ayda bir ödenecek. Vergi alacakları için yapılandırılan borçların taksitleri kanunun yayımlandığı tarihi takip eden 3. Aydan itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yapılandırmalar ise 4. Aydan itibaren ödenecek. Böylelikle hem vergi hem sgk borcu olanlar sıra ile ödeme imkanı bulmuş olacaklar.
Ödemelerle ilgili olan bir diğer önemli ayrıntı ise ödemelerin kredi kartı ile de yapılabilmesi.

Yapılandırmadan yararlanmak için dava açmamak, açılan davalardan vazgeçmek gerekiyor.

Vergi cezaları ve gecikme zamlarından vazgeçiliyor. Bunun yerine Tefe, Üfe aylık değişim oranında enflasyon farkı hesaplanacak.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net