Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Asgari geçim indiriminin işçiye ödenmemesi

Asgari geçim indiriminin işçiye ödenmemesi durumunda işverenler, Vergi Usul Kanunu yönünden usulsüzlük ve , İş Kanunu yönünden de idari para cezası yaptırımları ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bir başka deyişle; asgari geçim indiriminin işçiye ödenmemesi suç teşkil etmektedir. Ayrıca asgari geçim indirimini alamayan işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesine göre iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesih hakkı vardır. İşçinin ücretinin ödenmemesi işçi için haklı fesih nedeni oluşturmaktadır. Bu gibi durumla karşılaşan işveren işçinin kıdem tazminatını da ödemekle yükümlüdür.

  • Vergi Usul Kanunu yönünden bakıldığında işveren, çalışanlarınının bordrolarında hesaplayıp tevkif ettiği gelir vergisini öderken asgari geçim indirimini mahsup etmektedir. İşverenin, muhtasar beyannamesi tanımı gereği kaynaktan yaptığı kesinti yada mahsup işlemi çalışan adına yapılmış işlemdir. Dolayısı ile  işçi için yapılan bu mahsup, maliye politikası açısından mükellef adına yapılmaması gereken bir mahsuptur. Sonuç itibariyle bordroda hesaplanan vergiden mahsup edilen indirimin işçiye ödenmeden mükellefçe vergi indirimi yapılması durumunda, vergi idaresince re’sen veya ikmalen tarhiyat yapılarak kesilmesine neden olacaktır.
  • İş kanunu yönünden durumunda işverene idari para cezası uygulanır. Bu   miktarı (bugün itibari ile) 114,00-TL’dir. Örnek olarak 30 çalışanı olan bir iş yerinin iki ay arka arkaya asgari geçim indirimini ödenmediğini varsayarsak uygulanacak idari para cezası (30 kişi x 114,00-TL) x iki ay = 6.840,00-TL olacaktır.

Asgari geçim indirimi ödenmeyen işçi ilgili vergi dairesine, il defterdarlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge çalışma müdürlüklerine başvurmalıdır.

2010 yılı geçerli asgari geçim indirimi tutarlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net