Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Askerlik borçlanmasının emekliliğe etkisi

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılması mümkündür. Askerlik yapmayanlar, askerlikten muaf tutulanlar yapamazlar. en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir.

talebinde bulunulması halinde, borçlanma başvuru belgeleri askerlik şubelerince veya kuvvet komutanlıklarınca onaylanır.

; günlük ile günlük asgari ücretin 6.5 katı arasında olmak üzere, sigortalının kendisinin belirleyeceği günlük kazancın yüzde 32’sinin, borçlanılacak gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacak.

Prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şarttır.

01.01.2010 tarihinden itibaren 729.00 TL oldu. Bu tutar üzerinden hesaplama yapıldığında, 18 aylık yapan bir 4/a sigortalısı (SSK’lı), en az 729,00 X 0,32 = 233,28 TL üzerinden 18 aylık karşılığı 18 X 233,28 =) 4.199,04 TL olacaktır.

Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma hâlinde, hem sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür, hem de artar. Ancak askerden önce sigortalı olanlar için sadece prim gün sayısında artış getirir.

Dolayısıyla internet üzerinden emekliliğinizi hesaplarken, işe başlama tarihini askerlik süresi kadar geriye götürdüğünüzde hesaplama değişecektir. Yani, askerlik süresini düşerek işe başlama tarihinizi yazmalısınız.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net