Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Aylık prim ve hizmet belgelerinde sigortalı meslek kodu zorunluluğu

Sosyal güvenlik kurumunun 21.01.2011 tarihinde yapmış olduğu duyuru ile sistemi üzerinden verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde sigortalıların meslek kodlarının bildirimi Ocak 2011 döneminden itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun duyuru metni aşağıdaki gibidir.

SİGORTALI MESLEK KODLARININ GİRİŞ VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİNİN
E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU
İşverenlerimize yönelik olarak Kurumumuzca 29/11/2010 tarihinde sistemi üzerinden yapılan duyuruda;
– Sigortalılara ilişkin meslek kodlarını, ana menüde mevcut “İş-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme” ekranları vasıtasıyla her bir sigortalı için bir kereye mahsus olmak üzere sisteme kaydetmeleri gerektiği,
– Söz konusu işlemlerin yapılmasının, 2010/Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden serbest alan olarak düzenlendiği,
– Serbest alan olarak yapılan düzenlemeden gerekli verimin elde edilememesi halinde, uygulamanın zorunlu alan haline getirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı,
açıklanmış bulunmaktadır.
Konuya ilişkin yapılan incelemelerde, sigortalılarımıza ilişkin olarak gereksinim duyulan İş-Kur Meslek Kod bilgilerinin, işverenlerimizin büyük çoğunluğu tarafından 29/11/2010 tarihinde başlatılan uygulama ile girilmemiş olduğu anlaşıldığından, 2011/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlamak üzere söz konusu alan zorunlu alan haline getirilecek olup, işverenlerimizin, sigortalı bazında meslek kodlarına ilişkin giriş ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
İşverenlerimize önemle duyurulur.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net