Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2007 yılı için yeniden değerleme oranı belirlendi.

yazi resmi

17 Kasım 2007 tarih ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 377 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2007 yılına ait son Devamı…

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç tebliği yayımlandı.

yazi resmi

Maliye Bakanlığı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlıklı 13. Maddesi ile ilgili olarak hazırladığı genel tebliğ 18.11.2007 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ taslağında önem arz eden noktalar aşağıdaki gibidir:

Yasal uyarı

yazi resmi

Site’de yer alan her türlü bilgi, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Site’de yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle bu Site’de yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak doğru/yanlış yapılan işlemlerden doğacak her Devamı…

100/1001«99100

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net