Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kategori: Sosyal güvenlik

İş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenir mi?

yazi resmi

4857 sayılı iş kanununun 24. maddesi işçinin bildirimsiz fesih nedenlerini düzenlemiştir. Kanunun maddesi aşağıdaki gibidir. MADDE 24. – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: Devamı…

İşçi özlük dosyasında bulunması gerekenler

yazi resmi

4857 sayılı iş kanununun 75. maddesine göre işletmeler işverenler çalıştırdıkları her işçi için özlük dosyası düzenler. buna göre personel özlük dosyasında mutlaka bulunması gerekenler; işe giriş bildirgesi çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderilen işçi giriş ve çıkışlarını gösteren Ek1 ve Devamı…

Fazla çalışma

yazi resmi

Yasal düzenlemeler doğrultusunda, çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre yasa koyucu tarafından “haftalık çalışma süresi” olarak adlandırılmıştır. Sürenin uygulanması sırasında işyerlerinin çalışma şekillerine bakılır. Eğer işyerinde, haftada 6 iş günü çalışılıyorsa, günde 7,5 saati geçmemek üzere, cumartesi Devamı…

24/241«2324

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net