Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Doğum borçlanması ile erken emeklilik mümkün mü?

Son günlerin yılan hikayesine dönen ve SGK’nın konu ile ilgili her genelgesi ile bazen kadın sigortalıları umutlandıran, bazen kafaları karıştıran ve en son 16.09.2010 tarihinde yayınlanan 2010/106 sayılı genelgesi ile de üzen en güncel konusu hiç şüphesiz ki doğum borçlanmasıdır.

Doğum borçlanmasında en son ne olmuştu?

Sgk’nın 16.09.2010 tarihinde yayınlamış olduğu 2010/106 nolu genelgesi ile uygulama şu şekilde netlik kazanmıştı.

  • Önceki genelgede bahsedilen işi bırakma tarihinden itibaren 300 gün içerisinde doğum yapma şartı kaldırılmıştır.
  • Buna karşılık doğumdan önceki tarihlerde sigortalı olma şartı getirildi. Yani kadın sigortalılar sigortalı olmadan önceki tarihlerde yapmış oldukları doğum için borçlanamayacaklar.
  • En fazla iki doğum için borçlanma yapılabilecek.
  • Doğan çocuğun yaşama şartı var.
  • Doğan çocuğun iki yıl içinde vefatı halinde vefat tarihine kadar borçlanılabiliyor.
  • İkinci doğum, ilk doğumdan itibaren iki yıldan önce gerçekleşmiş ise ikinci doğumun olduğu tarihe kadar borçlanılabiliyor.

SGK’nın 16.09.2010 tarihinde yayınlanan 2010/106 sayılı genelgesi ile kadın sigortalıların emeklilik şartlarında doğum tarihinden önce sigortalılık şartı arandığı için hiçbir değişiklik olmuyor. Yani genelgeye göre erken emeklilik mümkün değil.

Oysa ki; doğum borçlanmasının dayanağı olan 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41.maddesinde bahsi geçen borçlanılabilecek sürelerden olan er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlanılmasındaki uygulama; askerlik öncesinde sigortalı olmayı gerektirmiyor ve askerlik sonrasında başlayan sigortalık süresini askerlik başlangıç tarihi kadar geriye götürerek emeklilik şartlarını buna bağlı olarak emekli maaşını dahi değiştirebiliyor. Yani erkeklere erken emeklilik fırsatı tanıyor.

Hal böyle olunca; aynı kanunun aynı maddesine göre yapılan uygulama erkeklere emeklilik şartlarında iyileştirme fırsatı verirken kadınlara vermiyor. Kanun uygulama açısından kendi içinde çelişmiş olmaktadır.

Her ne kadar borçlanma işlemleri genelge ve benzerleri ile düzenlenmiş olsa da; kanunun aynı maddesi ile borçlanan erkek sigortalılara tanınan imkanın kadın sigortalılara tanınmaması fırsat eşitliğine aykırı bir izlenim yarattığından dolayı, kanaatimce olayı yargıya taşıyan kadın sigortalıların sonuçta lehine bir durum söz konusu olabilecektir. Konu ile ilgili bazı sosyal güvenlik uzmanlarının görüşleri de aynı yöndedir. Görünen o ki; ile ilgili SGK’nın yeniden düzenleme yapması gerekecek…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net