Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

IBAN kullanımı bir yıl ertelendi

kullanımı 01.01.2013 tarihine kadar ertelendi

22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde kullanma zorunluluğu 01.01.2013 tarihine kadar ertelenmiştir.

İlgili tebliğ aşağıdaki gibidir.

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Sayı: 2011/17)

MADDE 1 – 10/10/2008 tarihli ve 27020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/6 sayılı Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yurt dışındaki bankaların ve diğer finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde 1/1/2013 tarihine kadar ’ın kullanılması zorunlu değildir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

IBAN kullanımı bir yıl ertelendi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net