Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

 • Son 3 yıl içerisinde son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olmak (Hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükte sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler gibi nedenlerle işyerinin faaliyetlerini durdurması veya işe ara verilmesi halinde, en son 120 gün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.)
 • İşveren tarafından fesih yapılması veya işçi tarafından haklı nedenlerle fesih yapılması.
 • İş akdinin fesih tarihini takip eden 30 gün içerisinde başvuru yapmak.

  

ÖDEME SÜRESİ

 • Son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödemesi olanlara 180 gün
 • 900 gün prim ödemesi olanlara 240 gün
 • 1080 gün ve daha fazla prim ödemesi olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.

  

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI

 • İşsizlik ödeneği brüt ücret üzerinden hesaplanır.
 • İşsizlik ödeneği 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari brüt ücretin % 80’ini geçemez.
 • Son dört aylık prime esas kazançların aylık ortalamasının % 40’ı bağlanacak olan işsizlik ödeneğidir. Bunun üzerinden ‰ 6,6 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

Örnek hesaplama:
16 yaşından büyük işçiler için uygulanan son brüt asgari ücret (01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arası uygulanacak olan) 796,50-TL’dir. Size ödenebilecek en yüksek işsizlik ödeneği bunun % 80’ini geçemeyecektir.

Son 4 ayınızın prime esas kazanç ortalaması 760,50-TL; bağlanacak işsizlik ödeneği bunun % 40’ı olacaktır. 304,20-TL. Damga kesintisini (binde 6,6 2,01-TL) net ödenek 302,19-TL olacaktır.

Dört aylık prime esas kazancınızın aylık ortalaması ne kadar yüksek olursa olsun hesaplanan işsizlik ödeneği 632,99-TL’den fazla olamayacak. (Son brüt asgari ücret X % 80 – ‰ 6,6

 

ÖDEMELERİN YAPILMASI

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, en geç ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılır. İşlemleri sonuçlanan sigortalı işsizlerin ödemeleri başvurdukları ayın sonunda da yapılabilmektedir. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte PTT’nin her hangi bir şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SON  BULMASI

İşsizlik ödeneği almakta iken;

 • Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun, son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
 • Gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen sigortalı işsizlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
 • Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Şu kadar ki, bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçemez.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net