Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasına ilişkin tasarıda son durum

TBMM plan ve bütçe komisyonunda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasını da düzenleyen kanun tasarısının ilk 22 maddesinin de bulunduğu toplam 30 madde kabul edildi.
Kabul edilen maddelere göre, 31 Temmuz 2010 tarihine kadar olan ödenmemiş vergiler, trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacaklar kapsam içerisinde olacaktır.

Buna göre, vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin ve gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacaktır. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecektir.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan kamu alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükelleflerin taksit ödeme süresince, bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

Not: Yukarıda yer alan açıklamalar TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu tarafından söz konusu Kanun Tasarında yapılan değişikliklerden bazılarını içermektedir. Söz konusu Kanun Tasarısı henüz kanunlaşmamıştır.

Sonuç:
1. Yapılandırmaya 31.07.2010 tarihine kadar olan borçlar giriyor.
2. Yapılandırmaya giren vergi ve diğer borçların yapılandırma tarihi itibari ile gecikme zammı ve faizinden vazgeçiliyor.
3. Yapılandırılan borca TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak yeniden faiz hesaplanıyor.
4. Yapılandırmadan faydalanmak için dava açmamak ve açılan davalardan vazgeçmek şartı var.
5. Taksitlerle beraber cari ay ödemelerinin de yapılması gerekiyor. Her bir takvim yılında aynı türden verginin ikiden fazla ödenmemesi halinde yapılandırılan borcun diğer taksitlerinin ödeme hakkı kaybediliyor.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net