Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kanuni süresinden sonra verilen veya düzeltilen beyannamelerin bildirimi ve cezai durumları

Beyannamelerin bildirimi

Beyannamelerin bildirimi internet ortamında Gelirler İdaresi Başkanlığı web sitesinden ve yalnızca 3568 sayılı meslek kanununca yetkilendirilmiş meslek mensuplarınca yapılabilmektedir. Her beyanname türünün beyan ve ödeme dönemleri vergi kanunları ve bunlara bağlı genel tebliğler çerçevesinde belirlenmiştir. Bu tarihlerden sonra beyan ve bildirim yapılması durumunda mükellefler mükellefiyetin cinsine göre kesilecek özel usulsüzlük cezaları ile cezalandırılır.

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler

Kanuni süresinde verilemeyen beyannamelerin beyanı 2008 Mart döneminden itibaren internet üzerinde e-beyanname sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu tarihten önceki dönemlere ait verilmeyen beyannameler bizzat bağlı bulunulan vergi dairesine form şeklinde düzenlenmiş beyannamelerle kağıt ortamında yapılabilir.

Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerde ödeme çıkması durumunda pişmanlık talepli beyan yapılabilir. Pişmanlık talepli yapılan beyanlarda Vergi Usul Kanununun 371. maddesine istinaden beyan kabul edilir ve vergi ziyaı cezası kesilmez. Ayrıca VUK. 376. maddesi uyarınca cezada indirim talep edilebilir. Vergi çıkması ve pişmanlık talep edilmemesi durumunda beyaname ancak kanuni süresinden sonra seçeneği seçilerek beyan edilebilir. Bu durumda çıkan verginin % 50’si oranında vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca 1. derecede usulsüzlük cezası 1 kat yerine 2 kat kesilir.

Kanuni süresinde verilip de sonradan düzeltilmesi gereken beyannameler

Bu durumdaki beyannamelerin beyanını iki gurupta sınıflandırmak gerekir. İlk olarak kanuni süresinde verilip düzeltmesi yine kanuni süresinde yapılanlar. Bu durumdaki beyannemelerin beyanında ceza kesilmez. Yalnızca ilk verilen beyannamenin damga vergisi iptal edilemediği için ilk beyannamenin damga vergisini de ödemek gerekir.

İkinci olarak ise kanun süresinde verilmiş fakat düzeltmesi kanuni süresinden sonra yapılan beyanlar. Bu durumdaki beyanların beyanında ödeme çıkıyorsa pişmanlık talepli ve düzeltme beyannemesi seçeneklerinin seçili olması gerekmektedir. Bu durumda Vergi Usul Kanununun 371. maddesi uyarınca beyan kabul edilip vergi ziyaı cezası kesilmez, VUK. 376. maddesi uyarınca da kesilecek cezada indirim talep edilebilecektir. Ödeme çıkmaması durumunda ise kanuni süresinden sonra ve seçenekleri seçilmesi gerekir. Bu durumda da kesilecek cezada VUK. 376. made uyarınca indirim talep edilebilir.

Yine ödeme çıktığı halde pişmanlık yerine yanlışlıkla kanuni süresinden sonra ve düzeltme seçeneği ile beyan edilen beyannamelerde çıkan verginin % 50’si oranında vergi ziyaı cezası kesilir ve ayrıca 1. derecede usulsüzlük cezası 1 kat yerine 2 kat kesilir.

Uygulanacak cezalar

Beyannamelerin ve bildirimlerin kanuni süresinden sonra verilmesi veya düzeltilmesi durumunda uygulanacak ceza türleri; özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası olarak ikiye ayrılır. Beyannamelerde ödeme çıkması ve pişmanlık talepli verilmemesi durumunda vergi ziyaı cezası kesilir.  Beyannamelerin verilme sürelerine göre uygulanacak özel usulsüzlük cezası tutarları ise farklılık gösterir.

Beyannamelerin kanuni süresinden sonra verilmesi durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezaları

  • İlk 30 gün içerisinde verilen beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.
  • İkinci 30 gün içerisinde verilen beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.
  • Bu tarihlerden sonra verilecek beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.

2011 yılında kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere uygulanacak olan usulsüzlük cezası sermaye şirketleri ve 1. sınıf tüccarlarda 1.070,00-TL, 2. sınıf tüccarlarda 530,00-TL, bunların dışında kalan kurumlarda ise 260,00-TL’dir.

Bildirimlerin (BA, BS) düzeltilmesi durumunda uygulanacak olan özel usulsüzlük cezaları

  • İlk 10 gün içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz.
  • Takip eden 15 gün içerisinde yapılan düzeltmelerde 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.
  • Bu sürelerden sonra yapılan düzeltmelere özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanır. Bu cezalar VUK. 376. maddesine göre 2/3 oranında ödenebilir. 

Kanuni süresinden sonra verilen veya düzeltilen beyannamelerin bildirimi ve cezai durumları

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net