Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Karşılıksız çeklerde bankanın yükümlülüğü

25.01.2011 tarih ve 27826 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile karşılıksız veya çekin karşılığının kısmen bulunması durumunda bankaların yükümlülüğü 600,00-TL’sından 655,00-TL’sına çıkartılmıştır.

Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,
1) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüzellibeş Türk Lirası,
2) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,
1) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı altıyüzellibeş Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,
2) Çek bedeli altıyüzellibeş Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak altıyüzellibeş Türk Lirası

ödemekle yükümlüdür.

Karşılıksız çeklerde bankanın yükümlülüğü

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net