Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

Nafakası sigortalı tarafından sağlanan açısından ölüm güvence altına alınması gereken sosyal bir risktir. Türk sistemi temel koruma birimi olarak aileyi esas almakta, sigortalının ölümü halinde aile bireylerine aylık bağlanmaktadır. Belirtelim ki; ölüm aylığına esas aile bireyleri, ölen sigortalının resmi nikahlı eşi ile, çocukları, anne ve babasıdır. Ölen sigortalı ile resmi nikahı bulunmayan kişiye bağlamak mümkün değildir.

Sigortalının ölümü halinde geride kalan eş, çocuk ve ana-babaya aylık bağlanacaktır. Ancak aylık sahibi kişilerin sayısına göre aylığın paylaştırılması farklı olacaktır.

Sigortalının ölümü halinde aylığa hak kazanan sadece dul kalan eş aylığın % 75’ini alacaktır. Sigortalının anne ve babasının hayatta olması dul eşin aylık oranını etkilemez.

Sigortalının ölümü sonrası hem eş hem de çocuklar hak sahibi olmuşlarsa dul eş aylığın % 50’sini alacaktır. Aylığa hak kazanan çocuk sayısına göre;

Çocuk 1 ise, eş % 50 çocuk %25

Çocuk sayısı 2 ise eş % 50, diğer çocukların her biri % 25 oranında aylık alacaktır. Dikkat edilirse çocuk sayısının bir yada iki olması anne açısından aylık oranını etkilememektedir.

Çocuk sayısı 2’den fazla ise hak sahiplerine bağlanacak aylıklar toplamı sigortalıya ait aylık toplamını aşamayacağından hesap, tek ve çift pay hesabına göre yapılır. Bu yöntemde % 50 pay sahiplerine (eş) 2 pay, % 25 hisse sahiplerine(çocuk, ana-baba) 1 pay verilerek paylar toplanır. Aylık pay sayısına bölünür. Bulunan miktar üzerinden aylık bağlanır. Örneğin; sigortalının ölümünde aylık bağlanacak 6 çocuk ve eş varsa, hisse 8 olduğundan (eş:2, çocuk:1), çocuklara %12,5 oranında eşe %25 oranında aylık bağlanacaktır.

Sigortalının sadece eşi ve anne-babası hayatta ise ve hak sahibi çocuk yoksa, aylığın %75’i eşe, %25’ide yarı yarıya anne ve babaya verilir. Sigortalının anne yada babasından birisi sağ değilse diğeri aylığın % 25’ini alır.

değişirse başvuru yapmak gerekir.

Sigortalının dul kalan eşi evlenirse aylık durdurulur. Belirtelim ki; aylığın durdurulmasına yol açan evlenme sona erince, durdurulan aylık yeniden bağlanır. Ancak bunun için yeniden müracaat gerekir. Dul eşin evlenerek aylığının durdurulması her halükarda diğer çocukların aylık oranını yükselteceği için eşin yada çocukların ’ya başvuru yaparak aylık oranının yükseltilmesini talep etmesi gerekir. Çocukların aylığının durdurulması gerektiği durumlarda, aylık alan çocuk sayısı 3’ten az ise aylık oranı eş ve diğer çocuk açısından değişmediği için başvuru yapmak gereksizdir. Çünkü aylık oranı değişmemekte, değişikliği kimlik paylaşım sistemini kullanarak tespit etmektedir.
Yunus Emre IŞIK

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net