Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sgk gecikme cezası %3’ten %2’ye indirildi

%3’ten %2’ye indirildi

28 Nisan 2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmi Gazete’de 2010/260 sayılı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin” Karar yayımlanmıştır.

Anılan Karar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan oranı %3’ten %2’ye indirilmiştir.

Bu durumda, Kurumun prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde, ödenmeyen kısma, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için %2 oranında uygulanarak arttırılacaktır. Ayrıca her bir ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar, her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi kadar Gecikme Zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.

Eski düzenleme (Madde 89)
Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.

Yeni düzenleme (Madde 89)
Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır.

 

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net