Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sigortasız çalıştırma veya düşük ücret gösterme durumunda iş sözleşmesinin feshi

Çalışana Sigorta Yapılmaması yada Düşük Ücretten Prim Yatırmada Haklı Sebeple Fesih

Çalışanların sigortası olması ve işe başlar başlamaz sigortalarının yapılması kanuni zorunluluktur. Bir başka deyişle çalışanlar işe başlayınca kendiliklerinden sigortalı olurlar. Sigortalı olmak isteğe bağlı olmadığı gibi hiçbir şekilde bu haktan da vazgeçilemez. Bazı işverenler işe aldıkları kişileri deneme süresi içinde sigortalı olunmaz diyerek yada başka nedenlerden ötürü kişilerin sigortasını işe başlamasına rağmen yapmamaktadır. Bu durumda işçinin nasıl bir hakkı bulunmaktadır.

Çalışanın sigortasının yapılmaması işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih etme hakkı vermektedir. İşçi veya işveren aralarında anlaşsa ve çalışanla aralarında sözleşme imzalasalar böyle bir sözleşme geçerli olmamakla birlikte işçi fesih hakkını kullanabilir. İşçinin haklı sebeple feshinde eğer bir senelik kıdemi varsa sadece kıdem tazminatına hak kazanır.

Bazı işverenler ise çalışanlarının sigorta gününü eksik göstermekte veya aldığı ücretten daha düşük ücretten sigortasını ödemektedir. Bu durumda olan çalışanlar iş sözleşmelerini haklı sebeple fesih yapabilirler. Tabi burada da çalışanın en az bir senelik kıdemi varsa sadece kıdem tazminatı alabilir.

Konuyla ilgili Yargıtay Kararları

1) ÖZET: Davalı işveren davacının hizmet aktinin haklı nedenle feshedildiğini ya da davacı tarafından haklı neden olmadan sona erdirildiğini ispatlayamamıştır. Davalının da kabulünde olduğu üzere sigorta çıkışı 01.07.2005 olarak bildirildiği halde iş aktinin 25.08.2005 tarihinde sona erdiği anlaşılmaktadır. Tanık ifadelerine göre davacının sigortasız çalıştırılması nedeniyle iş aktini haklı nedenle feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekir.(Yarg. 9. HD, 21.03.2008 E. 2007/13373, K. 2008/5660)

2) ÖZET: Davacının Sosyal Sigortalar Kurumuna geç bildirilmesi, hak ettiği fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının davalı işveren tarafından ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı olarak kendisinin feshettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak haklı nedenle de olsa iş akdini kendisi fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez.(Yarg. 9. HD, 21.05.2007 E. 2007/16646, K. 2007/15719)

Kaynak: muratyasar.org’den alıntıdır.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net