Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sigortasız geçen süreler için sonradan prim ödenebilir mi?

Sigortasız geçen günlerin borçlandırılmasına imkan veren bir yasa yürürlükte bulunmadığından bu süreler borçlanma yoluyla değerlendirilemez. Ancak, sigortalılar ile bunların hak sahipleri isterlerse askerlik borçlanması yapabilirler. Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir.
Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanacak miktarıdır. 01/04/2000 -31/03/2001 süresi için prime esas en düşük günlük kazanç 5.000.000 TL,’dir.
Örneğin, iki yıl (720 gün) askerlik yapmış ve 01/04/2000 -31/03/2001 süresinde borçlanma yapmak için talepte bulunan sigortalının askerlik borçlanma tutarı :
5.000.000 x 720 x % 20 = 720.000.000.- TL.dir.
Günlük kazancın artması halinde hesaplanacak askerlik borçlanma tutarı da buna bağlı olarak artacaktır.
İlgililerin borçlanma yapmak için talepte bulundukları tarihten itibaren en çok üç ay içinde taksitle veya bir defada borç tutarını ödemeleri gerekir. Üç ay içinde hiç ödeme yapılmazsa borçlanma işlemi geçersiz sayılmakla birlikte, üç ay içinde borcun bir bölümü ödenmişse askerlik süresinin ödenen miktarla orantılı bölümü geçerli sayılır.
Diğer taraftan, borçlanılan askerlik süresi sigortalının hizmetlerine ilave edildiğinden, sigortalılara emekli aylığı veya hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için tamamlanması gereken eksik hizmetler askerlik borçlanması ile tamamlanarak ilgililere aylık bağlanmasını sağlar.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net