Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

haciz

İhtiyati haciz

yazi resmi

İhtiyati haciz müessesesi kamu alacağını korumak amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 13. maddesinde düzenlenmiştir. İhtiyatı haciz, henüz tahakkuk etmemiş olan borçlarla ilgili olarak ihtiyatı tahakkuka bağlı olarak uygulanabilir. Sonucunda herhangi bir kamu alacağının doğabileceği bir vergi Devamı…

Maliyeden online haciz uygulaması geliyor

yazi resmi

Maliye alacağını bankada anında tahsil edecek. Elektronik haciz uygulaması başlatan Maliye mükellefin hesabından banka ile yazışma gereği duymadan haczedecek. GELİR İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy, vergi borçlusuna bankada haciz uygulamasının bundan sonra da kesintisiz devam edeceğini söyledi. Ulusoy, bankalarda vergi Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Gümüşpınar Mah. Sakızağacı Cad. Nergis Evleri Sitesi No:12/4 D.2 Soğanlık. Kartal-İstanbul

T:+90 216 441 20 40

F:+90 216 441 21 70

E:info[at]selcukozturk.net