Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

kurumlar vergisi

2010 Ağustos ayı vergi takvimi

yazi resmi

2010 AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ 2 Ağustos 2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) Haziran 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Haziran 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Devamı…

2010 Temmuz ayı vergi takvimi

yazi resmi

2010 TEMMUZ AYI VERGİ TAKVİMİ *(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir.)  9 Temmuz 2010 16–30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi 12 Temmuz 2010 16–30 Haziran Dönemine İlişkin Devamı…

Maliye herkesi inceleyecek

yazi resmi

Meclise sunulan torba kanun tasarısı ile mükelleflerinin ancak yüzde 1-2’si ile sınırlı kalan vergi incelemelerinde hem gelir idaresinin etkinliğinin hem de incelenen mükellef sayısının artırılması öngörülüyor. Bu bağlamda, incelenecek mükelleflerin risk analizlerine dayalı olarak seçilmesi esas olmakla birlikte, mükelleflerin belli Devamı…

2010 Haziran ayı vergi takvimi

yazi resmi

2010 HAZİRAN AYI VERGİ TAKVİMİ 9 Haziran 2010 16–31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemeler Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi 10 Haziran 2010 16–31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net