Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

mali müşavir

Serbest muhasebeci mali müşavirler odaları yönetmeliği

yazi resmi

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ (21 .Şubat. 1990 tarih ve 20440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) (Değişiklik, 27. Eylül. 2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlük: 27.Eylül. 2007) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1– Bu Yönetmeliğin amacı; Devamı…

Çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik

yazi resmi

Maliye ve Gümrük Bakanlığından: SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (3 Ocak 1990 tarih ve 20391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) (Değişiklik, 21. 11. 2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazete’de Devamı…

Disiplin yönetmeliği

yazi resmi

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (31.10. 2000 tarih ve 24216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) (Değişiklik, 27. 09. 2007 tarih ve 26656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlük: 27. 09. 2007) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Devamı…

6/61«56

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net