Selçuk Öztürk Rotating Header Image

Ana sayfa > Mali Konular > 2012 Yılı gelir vergisi dilimleri

2012 Yılı gelir vergisi dilimleri

2012 Takvim yılında uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri belirlendi. 26.11.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 280 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan “Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife” değiştirilerek yeniden belirlenmiştir.

2012 takvim yılında ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak olan  aşağıdaki gibidir.

01.01.2012 tarihinden itibaren ücret dışı gelirlere uygulanacak tarife

  • 10.000,00-TL’ye kadar olan gelirler için uygulanacak olan oran %15,
  • 25.000,00-TL’nin 10.000,00-TL’si için 1.500,00-TL fazlası için %20,
  • 58.000,00-TL’nin 25.000,00-TL’si için 4.500,00-TL fazlası için %27,
  • 58.000,00-TL’den fazlasının ilk 58.000,00-TL’si için 13.410,00-TL fazlası için %35 olarak belirlenmiştir.

 

01.01.2012 tarihinden itibaren ücret gelirlerine uygulanacak tarife

  • 10.000,00-TL’ye kadar olan gelirler için uygulanacak olan oran %15,
  • 25.000,00-TL’nin 10.000,00-TL’si için 1.500,00-TL fazlası için %20,
  • 88.000,00-TL’nin 25.000,00-TL’si için 4.500,00-TL fazlası için %27,
  • 88.000,00-TL’den fazlasının ilk 88.000,00-TL’si için 21.510,00-TL fazlası için %35 olarak belirlenmiştir.

 

Facebook Twitter Linkedin Google Plus
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.selcukozturk.net | info@selcukozturk.net
Mali denetim, müşavirlik, danışmanlık hizmetleri...
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (2abcd.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 20/02/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-41877 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (2abcd.com) (2abcd.com) according to Decision Nr. 490.05.01.2015.-41877 dated 20/02/2015 of the Presidency of Telecommunication and Communication)


http://www.tib.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *