2012 Yılı gelir vergisi dilimleri

2012 Takvim yılında uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri belirlendi. 26.11.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 280 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan “Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife” değiştirilerek yeniden belirlenmiştir.

2012 takvim yılında ücret ve ücret dışı gelirlere uygulanacak olan  aşağıdaki gibidir.

01.01.2012 tarihinden itibaren ücret dışı gelirlere uygulanacak tarife

  • 10.000,00-TL’ye kadar olan gelirler için uygulanacak olan oran %15,
  • 25.000,00-TL’nin 10.000,00-TL’si için 1.500,00-TL fazlası için %20,
  • 58.000,00-TL’nin 25.000,00-TL’si için 4.500,00-TL fazlası için %27,
  • 58.000,00-TL’den fazlasının ilk 58.000,00-TL’si için 13.410,00-TL fazlası için %35 olarak belirlenmiştir.

 

01.01.2012 tarihinden itibaren ücret gelirlerine uygulanacak tarife

  • 10.000,00-TL’ye kadar olan gelirler için uygulanacak olan oran %15,
  • 25.000,00-TL’nin 10.000,00-TL’si için 1.500,00-TL fazlası için %20,
  • 88.000,00-TL’nin 25.000,00-TL’si için 4.500,00-TL fazlası için %27,
  • 88.000,00-TL’den fazlasının ilk 88.000,00-TL’si için 21.510,00-TL fazlası için %35 olarak belirlenmiştir.