Selçuk Öztürk Rotating Header Image

Ana sayfa > Mali Konular > 2012 Yılında bilanço esasına göre defter tutma hadleri

2012 Yılında bilanço esasına göre defter tutma hadleri

26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 411 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104. maddesinde yapılan değişiklikle 2012 yılında hadleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. Yıllık alış tutarı 140.000,00-TL
  2. Yıllık satış tutarı 190.000,00-TL
  3. Yıılık gayrisafi iş hasılatı 77.000,00-TL
  4. İş hasılatının 5 katı ile yıllık satık tutarının toplamı 140.000,00-TL
Facebook Twitter Linkedin Google Plus
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.selcukozturk.net | info@selcukozturk.net
Mali denetim, müşavirlik, danışmanlık hizmetleri...
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (2abcd.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 20/02/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-41877 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (2abcd.com) (2abcd.com) according to Decision Nr. 490.05.01.2015.-41877 dated 20/02/2015 of the Presidency of Telecommunication and Communication)


http://www.tib.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *