Selçuk Öztürk Rotating Header Image

Ana sayfa > Sosyal güvenlik > 4b (bağkur) sigortalılarında prim matrahı ve prim hesaplama

4b (bağkur) sigortalılarında prim matrahı ve prim hesaplama

(BAĞ-KUR) SİGORTALILARINDA MATRAH VE PRİM HESAPLAMA

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sistemi tek çatı altında toplanmıştır.
Yeni kanunla Bağ-Kur sigortalılarının prim tutarının tespitinde kullanılan basamak sistemi kaldırılmış kapsamına giren sigortalıların da gelir beyanı üzerinden prim ödeyebilme esası getirilmiştir.

 

I- ÇALIŞAN (BAĞ-KUR)’LİNİN PRİM HESAPLAMASI
Prim hesaplamasına esas alınacak matrahın taban tutarı 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücret olarak tespit edilmiş, asgari ücretin 6,5 katı oranındaki tutar da beyan edilebilecek tavan olarak tespit edilmiştir.
Beyan edilen gelir üzerinden ödenecek olan prim, yapılan işin tehlike derecesine göre % 33,50 ile % 39,00 olarak hesaplanacaktır.

kapsamına giren sigortalılar için sigorta türleri ve prim oranları

 • Uzun vadeli sigorta kolları (malûllük, yaşlılık ve ) % 20
 • Genel sağlık sigortası % 12,50
 •  Kısa vadeli sigorta kolları (tehlike sınıfına göre) % 1 ile % 6,50 arasında değişmektedir.

 Kısa vadeli sigorta kollarının tehlike derecesine göre hesaplanan prim oranları

 • Tehlike derecesi 1 prim oranı % 1,00
 • Tehlike derecesi 2 prim oranı % 2,00
 • Tehlike derecesi 3 prim oranı % 2,50
 • Tehlike derecesi 4 prim oranı % 3,00
 • Tehlike derecesi 5 prim oranı % 3,50
 • Tehlike derecesi 6 prim oranı % 4,00
 • Tehlike derecesi 7 prim oranı % 4,50
 • Tehlike derecesi 8 prim oranı % 5,00
 • Tehlike derecesi 9 prim oranı % 5,50
 • Tehlike derecesi 10 prim oranı % 6,00
 • Tehlike derecesi 11 prim oranı % 6,50

 

II- İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEYENLERİN PRİM HESAPLAMASI
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalısı ile isteğe bağlık sigortalılık 4b kapsamına alınmıştır.

4b kapsamında isteğe bağlı prim ödemek isteyen sigortalılar için sigorta türleri ve prim oranları

 • Uzun vadeli sigorta kolları (malûllük, yaşlılık ve ) % 20
 •  Genel sağlık sigortası % 12,50

 

III- KENDİ ADINA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM HESABI
Kendi adına çalışan emeklilerin maaşlarından emekli olduğu kurumuna bakılmaksızın yıllara göre belirlenen oranlar üzerinden kesintisi yapılır.
Bu oranlar;

 • 2008 yılı için % 12,00
 • 2009 yılı için % 13,00
 • 2010 yılı için % 14,00
 • 2011 yılı için % 15,00 olarak belirlenmiştir.

 

IV- 4A KAPSAMINDA HİZMET AKDİ İLE BİR İŞVERENE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM HESABI
Hizmet akdi ile 4a kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışmaya başlayan emekliler çalıştıkları işin tehlike derecesine göre gelirleri üzerinden % 31,00 ile % 36,50 oranında kesintisi yapılır. Bu kapsama dahil olan sigortalıların ödeyeceği % 7,50 oranında emekli işçi tarafından karşılanır. İşveren hissesi işe işyeri tehlike derecesine göre aşağıdaki gibidir.

 • Tehlike derecesi 1 prim oranı % 31,00
 • Tehlike derecesi 2 prim oranı % 32,00
 • Tehlike derecesi 3 prim oranı % 32,50
 • Tehlike derecesi 4 prim oranı % 33,00
 • Tehlike derecesi 5 prim oranı % 33,50
 • Tehlike derecesi 6 prim oranı % 34,00
 • Tehlike derecesi 7 prim oranı % 34,50
 • Tehlike derecesi 8 prim oranı % 35,00
 • Tehlike derecesi 9 prim oranı % 35,50
 • Tehlike derecesi 10 prim oranı % 36,00
 • Tehlike derecesi 11 prim oranı % 36,50

Gelir üzerinden prime tabii tutulacak oran işçi hissesi + işveren hissesi olarak hesaplanacaktır.

 

Örnek hesaplamalar;
Örnek 1: 2010 yılı Ocak döneminde aylık geliri 595,00 TL, işine göre tehlike derecesi 1 olan 4b sigortalısının ödeyeceği prim tutarının hesaplaması.

Gelirinin ait olduğu dönemde 16 yaşından büyük işçilerde uygulanan asgari ücret 729,00 TL.’dir. Sigortalının geliri bu tutarın altında kaldığı için prim hesaplamasında prime esas taban asgari ücret tutarı olacaktır.

– Uzun vadeli sigorta kolları primi % 20
– Genel sağlık sigortası primi % 12,50
– Kısa vadeli sigorta kolları primi % 1

Toplam % 33,50
Hesaplanan prim = 729,00 * % 33,50
244,22 TL. olarak ödenecektir.

Örnek 2: 2010 yılı Ocak döneminde aylık geliri 5.500,00 TL, tehlike derecesi 4 olan 4b sigortalısının ödeyeceği prim tutarının hesaplanması.

Gelirin tutarı 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin 6,5 katını aştığı için prim hesaplamasında esas alınacak matrah 729,00 TL. * 6,50 = 4.738,50 TL olacaktır.

– Uzun vadeli sigorta kolları primi % 20
– Genel sağlık sigortası primi % 12,50
– Kısa vadeli sigorta kolları primi % 3,00

Toplam % 35,50
Hesaplanan prim = 4.738,50 * % 35,50
1.682,17 TL. olarak ödenecektir.

Facebook Twitter Linkedin Google Plus
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
http://www.selcukozturk.net | info@selcukozturk.net
Mali denetim, müşavirlik, danışmanlık hizmetleri...
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (2abcd.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 20/02/2015 tarih ve 490.05.01.2015.-41877 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (2abcd.com) (2abcd.com) according to Decision Nr. 490.05.01.2015.-41877 dated 20/02/2015 of the Presidency of Telecommunication and Communication)


http://www.tib.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *