Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kanuni süresinde verilen Ba, Bs formları 10 gün içerisinde cezasız düzeltilebilecek

  • ANA SAYFA
  • Mali Konular
  • Kanuni süresinde verilen Ba, Bs formları 10 gün içerisinde cezasız düzeltilebilecek

23.07.2010 tarihinde kabul edilen 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ile , formu olarak bildiğimiz bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin büyük alış ve büyük satışlarına ilişkin bildirimlerinde; kanuni süresi içerisinde verilip de sonradan hatalı olduğu anlaşılan beyanlar 10 gün içerisinde düzeltildiği takdirde bu düzeltme ile ilgili özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12. maddesine eklenen “213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “15 gün” ibareleri “30 gün”, “1/4” ibaresi “1/10”, “1/2” ibaresi “1/5”, altıncı fıkrasında yer alan “1/2” ibaresi “1/5” şeklinde değiştirilmiştir.” ibaresi ile değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca kanuni süresinden sonraki 15 günlük süre içerisinde düzeltilen bildirimlerde de 1/2 oranında uygulanan özel usulsüzlük cezası 1/5 olarak değiştirilmiştir.

Yazar: | Yayım tarihi: | Kategori: Mali Konular | 7.685 defa okundu