Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

4857 sayılı iş kanunu 24. madde’

Asgari geçim indiriminin işçiye ödenmemesi

Asgari geçim indiriminin işçiye ödenmemesi durumunda işverenler, Vergi Usul Kanunu yönünden usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası, İş Kanunu yönünden de idari para cezası yaptırımları ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bir başka deyişle; asgari geçim indiriminin işçiye ödenmemesi suç teşkil etmektedir. Ayrıca asgari geçim indirimini alamayan işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesine göre iş sözleşmesini haklı … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Sosyal güvenlik | 5.991 defa okundu

Sigortasız çalıştırma veya düşük ücret gösterme durumunda iş sözleşmesinin feshi

Çalışana Sigorta Yapılmaması yada Düşük Ücretten Prim Yatırmada Haklı Sebeple Fesih Çalışanların sigortası olması ve işe başlar başlamaz sigortalarının yapılması kanuni zorunluluktur. Bir başka deyişle çalışanlar işe başlayınca kendiliklerinden sigortalı olurlar. Sigortalı olmak isteğe bağlı olmadığı gibi hiçbir şekilde bu haktan da vazgeçilemez. Bazı işverenler işe aldıkları kişileri deneme süresi içinde sigortalı olunmaz diyerek yada … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Sosyal güvenlik | 3.867 defa okundu

Kıdem tazminatına hak kazanma koşulları

1475 Sayılı eski iş kanununun 14.maddesi incele KIDEM TAZMİNATI: MADDE 14 — (Değişik birinci fıkra: 29.7.1983-2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin : 1- İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2- İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3- Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 4- Bağlı bulundukları … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Sosyal güvenlik | 18.170 defa okundu

Ticari defterlerin tastik yetkisi

Vergi Usul Yasası’nın 233. maddesi gereği olarak, “Defterler, işyerinin, işyeri olmayanlar için ikametgâhının bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için borsa komiserliği tarafından tasdik” olunmaktadır. Yasal düzenleme gereği, “Tasdik makamı, bu kanuna göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Mali Konular | 3.477 defa okundu

Kıdem tazminatı

Kıdem ve ihbar tazminatını hesaplayan programı buradan bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.   Kıdem tazminatı, tazminatın hak edilmesi, hesaplamada dikkate alınacak ve alınmayacak ödemeler;   1475 Sayılı eski iş kanununun 14. maddesi dışındaki tüm maddeleri 4857 sayılı yeni iş kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kıdem tazminatına ait kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 1475 sayılı eski iş kanununun 14. maddesi geçerli … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Sosyal güvenlik | 10.137 defa okundu