ba sınırı

Ba Bs formlarında yeni düzenleme

yazi resmi

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alışları ile mal ve hizmet satışarının bildiriminde uygulanacak usul ve esaslar ile hadler yeniden belirlendi. Daha önce taslağı yayınlanan Ba ve Bs formlarının bildirim süresi, bildirim şekli ve hadlerde düzenleme içeren Vergi Usul Kanunu Genel tebliği 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı resmi […]

BA ve BS formları aylık dönemlerde verilecek

yazi resmi

BA ve BS Formları 2008 Yılından itibaren aylık dönemlerde bildirilecek Daha önce bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımları BA ve BS formlarıyla yıllık olarak bildirilmekteydi. Bu defa maliye bakanlığının yapmış olduğu düzenleme ile bu formlar aylık dönemler halinde verilecektir. Henüz resmi gazetede […]