Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

düzeltme beyannamesi’

Kanuni süresinden sonra verilen veya düzeltilen beyannamelerin bildirimi ve cezai durumları

beyanname

Beyannamelerin bildirimi Beyannamelerin bildirimi internet ortamında Gelirler İdaresi Başkanlığı web sitesinden ve yalnızca 3568 sayılı meslek kanununca yetkilendirilmiş meslek mensuplarınca yapılabilmektedir. Her beyanname türünün beyan ve ödeme dönemleri vergi kanunları ve bunlara bağlı genel tebliğler çerçevesinde belirlenmiştir. Bu tarihlerden sonra beyan ve bildirim yapılması durumunda mükellefler mükellefiyetin cinsine göre kesilecek özel usulsüzlük cezaları ile cezalandırılır. Kanuni … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Mali Konular | 48.435 defa okundu

Elektronik ortamda gönderilen düzeltme beyannameleri

Vergi Usul Yasası’nın 341’inci maddesinde tanımı yapıldığı üzere vergi ziyaı; mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilememiş veya eksik tahakkuk ettirilmesidir. Bu bağlamda ziyaa uğratılan verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veya haksız iadenin geri alınması ceza uygulamasına engel oluşturmamaktadır. Diğer yandan Vergi … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Mali Konular | 5.225 defa okundu