Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

işsizlik sigortasından yararlanma şartları’

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA KOŞULLARI Son 3 yıl içerisinde son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olmak (Hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükte sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler gibi nedenlerle işyerinin faaliyetlerini durdurması veya işe ara verilmesi halinde, en … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Sosyal güvenlik | 19.815 defa okundu

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; sigortalının işini kendi kusuru dışında bir nedenle kaybetmesinin yanında son 3 yıl içinde son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 600 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. İşsizlik sigortasından aşağıdaki sebeplerden dolayı işsiz kalanlar yararlanabilir; Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler, Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Sosyal güvenlik | 12.848 defa okundu