Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

isteğe bağlı sigorta başlatma’

İsteğe bağlı sigorta işlemleri hakkında tebliğ yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazetede İsteğe bağlı sigorta işlemleri hakkında tebliğ yayımlamıştır. TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre isteğe bağlı sigortalı … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Sosyal güvenlik | 2.627 defa okundu