yedek akçe ayırma

Limited şirketlerde ortakların şirketten para çekme, ücret alma ve kar payı almalarının vergisel analizi

yazi resmi

I- GİRİŞ Bilindiği üzere, TTK’nın 503 ve müteakip maddelerinde düzenlenen limited şirketler, bir sermaye şirketi olmasına karşın, A.Ş’lerden farklı olarak, sermayeden daha ziyade ortaklar arasında şahsi güvenin ve dayanışmanın esas Devamı…