yedek akçe ayırma

Limited şirketlerde ortakların şirketten para çekme, ücret alma ve kar payı almalarının vergisel analizi

yazi resmi

I- GİRİŞ Bilindiği üzere, TTK’nın 503 ve müteakip maddelerinde düzenlenen limited şirketler, bir sermaye şirketi olmasına karşın, A.Ş’lerden farklı olarak, sermayeden daha ziyade ortaklar arasında şahsi güvenin ve dayanışmanın esas olduğu şirketlerdir. Uygulamada, şirketlerin ortakları, birlikte veya ortak müdürler sıfatına haiz ortaklar, bizzat şahsi mesailerini koyarak söz konusu şirketlerin faaliyetini […]