Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

yeni ttk ana sözleşme örneği’

Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun anonim şirket anasözleşme örneği

ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı …………………………… Yerleşim Yeri …………….. Uyruğu T.C. Kimlik No ………. ……………… (Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması gerekmektedir. Tüzel … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Mali Konular | 1.809 defa okundu

Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun limited şirket anasözleşme örneği

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no 1 Kurucunun Adı ve Soyadı ………………………………. Yerleşim Yeri ……………….. Uyruğu T.C. Kimlik No ………. ……………… (Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Mali Konular | 1.464 defa okundu