ymm sınav yönetmeliği

Yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav yönetmeliği

yazi resmi

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali Devamı…