Selçuk Öztürk

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ymm sınav yönetmeliği’

Yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav yönetmeliği

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ (16.01.2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin esaslar ile sınav konuları ve sınav komisyonunun çalışma usullerini düzenlemektir. KAPSAM Madde 2- Bu Yönetmelikle; yeminli mali … Devamı

Yazar: Selçuk Öztürk | Yayım tarihi: | Kategori: Meslek yasamız | 3.842 defa okundu