Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergi borçlarında yapılandırma

Maliye bakanlığı 01.09.2008 tarihinden önceki her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm borçlar için yıllık % 3 tecil faizi uygulayarak taksitlendirme yapacağını duyurmuştur.
Yapılandırmaya 2008 yılına ait geçici vergi ve bu vergilerle ödenmesi gereken damga vergileri dahil edilmemiştir.

Maliye bakanlığının yeni yapılandırma ile ilgili açıklaması aşağıdaki gibidir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA VERGİ BORÇLARININ ÖDENMESİNDE KOLAYLIK SAĞLANDIĞI BELİRTİLDİ.

Bakanlığımızca, vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının bir an önce Hazineye intikalini temin etmek amacıyla vergi mevzuatında yer alan tecil ve taksitlendirme müessesesinden zor durumda olan tüm mükelleflerin yararlanmalarını sağlayacak bir tebliğ düzenlemesi yapılmaktadır.

Bu düzenleme kapsamında tecil ve taksitlendirilen borçlara uygulanacak faiz oranında önemli bir azaltma yapılarak faiz oranı yıllık %3 olarak belirlenmiştir.

Bu uygulamadan;

-Vade tarihi 01.09.2008 tarihinden önce olan,
 -Vergi dairelerine ödenmesi gereken,
 -Her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, para cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan

mükellefler yararlanacaktır.

Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır.

Mükelleflerin 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları halinde toplam borçları, ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 ay süre ile yıllık %3 tecil faizi uygulanarak taksitlendirilecektir.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net