Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergi levhalarının internet üzerinden alınmasına başlandı

Torba yasanın 82.maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 5.maddesinde yapılan değişiklik ile vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış, daha sonra yayımlanan 408 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhalarının kullanımı, internet ortamında alınması, bulundurulması gibi konulara açıklı getirilip düzenlemeler yapılmıştı.

Kanunda vergi levhalarının alınmasına ilişkin tarih mayıs ayı olmasına rağmen tebliğ ile yalnızca 2010 yılına ilişkin tasdikin 01-30 Haziran tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.

İlgili tebliğ yayımlanmadan önce vergi dairelerinden tasdik ettirilen ya da 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca mayıs ayı içerisinde ıslak imza ile tasdik edilmiş vergi levhaları geçersiz sayılacak, bunun yerine yine 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca veya internet şifresi bulunan vergi mükelleflerince Gelirler İdaresinin internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacaktır. Sistem her için otomatik olarak barkod oluşturacak, oluşturulan bu barkod tasdik niteliğinde olacaktır. İnternet vergi dairesi üzerinden mükellefleri için alan meslek mensupları bağlı bulundukları vergi dairelerine ayrıca tasdik listesi vermeyeceklerdir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Yasa ile vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış olup, bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Vergi levhalarının internet ortamında oluşturulması yeterli olmayıp mutlaka bulundurulması gerekir, Aksi durumda cezai müeyyidesi vardır.
  • Dönem içerisinde kapanış yapan vergi mükelleflerinin internet üzerinde oluşturdukları vergi levhalarını vergi dairelerine iade etme mecburiyetleri yoktur.
  • Ticaret ünvanı, faaliyet kodu, vergi dairesi, iş yeri adresi gibi bilgilerin değişmesi durumunda mükellefler yeni vergi levhalarını internet üzerinden kendileri alabileceklerdir.
  • Cezai yaptırım: Vergi levhalarının bulundurulmaması halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanunu 353/4 maddesi gereği 2011 yılı hesap dönemi için 170,00-TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp adresinden giriş yapılarak sorgulamalar menüsünden alınabiliyor.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net