Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yeni borçlar kanunu tasarısı yasalaştı

649 madde ve 22 bölümden oluşan tasarısı TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Kiracı ilişkilerinde ve kefalet sözleşmelerinde yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

Yeni kanunla, eski kanundaki dil sadeleştirilip anlaşılır hale getirildi. Ayrıca; eski kanunla yargıtay kararları ve doktrinlerle doldurulan boşluklar yeni kanuna entegre edilerek dolduruldu.

Tercüme hataları düzeltildi. 1926 yılında İsviçre borçlar kanunundan çevrilen eski borçlar kanuundaki tercüme hataları düzeltildi ve günün koşullarına uygun hale getirilip anlaşılabilir bir hal alması sağlandı.

Kefalette düzenleme: Yeni borçlar kanununa göre kefalet veren kendi el yazısı ile kefalet tutarını ve kefalet tarihini yazmak zorunda. Bunun dışındaki kefaletler geçerli sayılmayacak. Ayrıca kefalet veren evli ise eşinin iznini almak zorunda. Bölyelikle eşler sonradan sürpriz borçlarla karşılaşmamış olacak. Aile yapısının korunması açısından çok önemli bir gelişme.

ile beraber 6570 sayılı gayrimenkullerin kiraları hakkında kanun borçlar kanununa tabi olup özelliğini yitiriyor. Yeni düzenlemeler tamamen kiracı lehine…

Kira artışları üfe oranını geçemeyecek. Yeni düzenleme ile gayrimenkul haklarını kiraya verenler kira artışlarını kafalarına göre yapamayacaklar. Artışlar; bir önceki yılda gerçekleşen ÜFE artış oranını geçemeyecek şekilde yapılmak zorunda. Dövizle yapılan anlaşmalarda 5 yıl kira artışı yok.

Depozito alımına düzenleme: yeni kanun gayrimenkul hakların kiralanmasında depozito alınmasına da düzenleme getiriyor. Buna göre alınan depozito üç aylık kira bedelini aşamıyor. Depozito tasarruf hesabına yatırılıp kiracının rızası olmadan çekilip kullanamayacak.

Kiracılar kiraladıkları gayrimenkkullere ait kira ve faturaları zamanında ödemek durumunda. Kiracılar yalnızca kirayı değil, elektrik, su, doğalgaz gibi gayrimenkulle ilgili faturaları da zamanında ödeyecek. Ödenmemesi durumunda gayrimenkul sahipleri kiracılarına tahliye davası açabilecek. Su, elektrik, gaz aidat borcu takıp giden kiracılar için yerinde bir düzenleme.

Almanyadan oğlum gelecek, kızım evlenecek durumları: Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda, kiraya verenin, kendisinin, eşinin ve çocuklarının konut ve iş yeri ihtiyacı ileri sürülerek tahliye davası açabileceği öngörüldüğü halde, yasaya göre, ”kendisinin, eşinin, alt soyunun, üst soyunun ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin gereksinimi sebebiyle, kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erdirebilmesine” olanak sağlanacak. Böylece, kiraya verenler, üst soyunun (örneğin, babasının veya büyük babasının) ve alt soyunun (torunlar) konut veya iş yeri gereksinimini ileri sürerek tahliye davası açabilecekler.
Bugünkü düzenlemeye göre, ”Oğlum evlenecek. Kızım gelin olacak” şeklindeki gereksinimlerle tahliye davası açabilen ev sahipleri, bu yasadan sonra, ”Babam, dedem, torunum veya evlatlığım oturacak” gibi gerekçelerle de kira sözleşmelerini dava yoluyla sona erdirebilecekler.
Mal sahibi, kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunduğunu kira sözleşmesinin kurulduğu sırada bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak 1 ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla bitirebilecek.

Borçlar kanununun 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanacağını unutmamak gerekiyor.

Yeni borçlar kanunu tasarısı yasalaştı

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net