Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Kanunu’nun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, kanunun bazı maddeleri altyapı ve diğer olumsuz etkenlerden dolayı ertelenmişti. Bunlardan biri de zorunlu uygulamasıydı. Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte ertelenen zorunlu 01.10.2010 tarihinden yeniden erteleme olmaması durumunda uygulamaya başlanacak.

Kimler zorunlu sayılacak, bildirim nasıl yapılacak?
18 yaşından büyük, çalışmayan, emekli olmayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan bütün T.C. vatandaşları 01.10.2010 tarihinden itibaren sayılacak. Bu kapsama girenlerin 01.10.2010 tarihinden itibaren 10 günü takip eden bir ay içerisinde () bildirgesi doldurup SGK merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.

Bildirim zorunlu mu?
kapsamına giren ve buna rağmen yasal süresi içerisinde bağlı oldukları SGK merkez müdürlüklerine başvurularını yapmadığı anlaşılan sigortalılar hakkında bir asgari ücret tutarında (760,50-TL) idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişilerin aylık gelirleri 1.521,00-TL’den fazla kabul edilip ödeyecekleri primi 183,00-TL olarak belirlenecek.

primi nasıl hesaplanıyor?
Kanuna göre, harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınarak tespit edilecek aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlara yeşil kart verilip sağlıktan yararlanmaları sağlanacak. Bunlar ’li değil yeşil kartlı olacaklardır. Bu nedenle herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren zorunlu () olacağı için evde oturan kişi sayısı ve eve giren gelir kişi sayısına bölündüğünde aylık kişi başına düşen geliri;

  • 253,50-TL ve altında olanlar yeşil kartlı olacaklar.
  • 253,50-TL’den çok, 760,50-TL’den az geliri olanlar her ay 30,42-TL,
  • 760,50-TL’den çok, 1.521,00-TL’den az geliri olanlar her ay 91,26-TL,
  • 1.521,00-TL’den çok geliri olanlar her ay 182,52-TL, prim borcuyla karşı karşıya kalacaklar ve SGK’lı olarak hastaneye gittiklerinde borçlarının bulunması halinde sağlık hizmeti alamayacaklardır.

İstisnalar
Genel sağlık sigortalısının;

  • Eşi,
  • 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları, yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği SGK Sağlık Kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
  • Asgari ücretin altında kazancı olan, kendisini geçindirmeye yetecek kadar parası olmayıp geçimi GSS sigortalısı tarafından sağlanan anne ve babası, GSS sigortalısı üzerinden borcu olmamak kaydıyla sağlık yardımı alacak.
  • Evli olanlar için, eşlerden hangisinin olacağı, hangisinin bakmakla yükümlü kişi olacağı kişilerin tercihlerine bırakılacaktır.

 01.10.2010 tarihinden sonra işsiz kalmış olanlar
İşsiz kaldığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK’ya, genel sağlık sigortası giriş bildirgesi doldurup vermesi gerekmektedir. Aksi halde bu bildirim yapılmaz ise kişiler önce 760,50-TL idari para cezasıyla cezalandırılacak; ayrıca, genel sağlık sigortası bildirgesi doldurup verilmediğinden ayda 1.521,00-TL’den çok geliri var kabul edilerek, aylık 182,52-TL GSS primini her ay SGK’ya ödemekle yükümlü olacaklardır. 01.10.2010 günü ve sonrasında 18 yaşını tamamlamış (okumayan) çocuklara sigortalı anne baba üzerinden sağlık yardımı verilmeyecektir. Şayet sigortası bulunmayan çocuklar okuyorlarsa, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşına, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar sigortalı anne baba üzerinden sağlık yardımı alabilir. Buna göre okumayan çocuklar 18 yaşını, okuyorsa 25 yaşını tamamladığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK’ya gidip GSS giriş bildirgesi vermekle yükümlüdürler. Süresi içinde bildirge verilmez ise çocuk için 760,50-TL idari para cezası uygulanacağı gibi bildirge verilmediğinden en yüksek gelir düzeyinden, yani aylık 182,52-TL her ay GSS prim tahakkuku yapılacaktır.

İşsizlik ödeneği alanlar
Zorunlu 4a (SSK), 4b (Bağ-Kur) ve 4c (Memur) sigortalılıkları 01.10.2010 tarihinden sonra sona eren, ayrıca isteğe bağlı prim ödemesi olmayan ya da hali hazırda çalışmayan 18 yaşından büyük vatandaşlarımız, 01.10.2010 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortalısı olacak. Bu durumdaki vatandaşlarımız, sigortalılıkları sona erdiği tarihten itibaren 10 gün sonra genel sağlık sigortalısı sayılacak ve bir ay içinde sigortalının vereceği genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle tescil işlemi yapılacaktır. Şayet, işsiz kalan kişi İşkur’dan işsizlik ödeneği alacaksa, genel sağlık sigortası giriş bildirgesini İşkur doldurup Sosyal Güvenlik Kurumuna verecek ama işsizlik ödeneği bitince, kendisi bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna gidip genel sağlık sigortası giriş bildirgesi düzenleyip vermesi gerekmekte aksi halde kişiye 760,50-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Genel sağlık sigortası primi emekliliği etkiliyor mu?
Genel sağlık sigortası için ödenen primler hiçbir şekilde emeklilikle bağlantılı değildir, yalnızca sigortalıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır.

Zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net