Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

10 numara yağa ötv ayarı

Sanayicilerin üretimde girdi olarak kullandıkları piyasada 10 numara yağ olarak da bilinen solvent, baz yağ, madeni yağ, tiner gibi ürünlerin son yıllarda yoğun bir şekilde akaryakıta alternatif olarak; akaryakıta karıştırılarak ya da direkt yakıt olarak kullanıldığını tespit eden maliye çözümü artışında buldu.

Akaryakıt sektörü uzun zamandır haksız rekabete çözüm bekliyordu
10 numara yağ kullanımı akaryakıt sektöründe haksız rekabete yol açtığı gibi, hem vergi kaybına hem de çevre kirliliğine neden oluyordu.

10 numara yağda 3,5 kat arttı
14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2011/2198 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre baz yağların özel tüketim vergisi “normal teslimlerde” kilogramda 0,30 kuruştan 1,0560 kuruşa çıkarılarak 3,5 kat artırıldı.

Sanayiciye ek yük yok
Sanayicilerin imalatlarında kullandıkları solvent, tiner, baz yağ, madeni yağlar ve yağlama müstahzarlarının girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla mevzuatında yer alan tecil terkin uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Akaryakıt gibi kullanımı zamanla artan 10 numara yağın akaryakıt olarak satışının tespiti halinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından 739 bin TL. para cezası düzenlenecek. Yol kenarlarında da 10 numara yağ satışını engellemek için denetimler artırıldı.

 

10 numara yağa ötv ayarı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net