Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2007 gelirlerine uygulanacak bazı istisna oranları

Maliye Bakanlığı, 2007 yılında tahvil bono gibi yatırım araçlarından elde edilen faiz gelirlerine uygulanacak “istisna” tutarını, 205 bin 994.16 YTL olarak belirlendi.

Bu tutara kadar olan kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler için verilecek yıllık beyannameye bu kazançlar dahil edilmeyecek. Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yasada yer alan maktu had ve tutarlar ile menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde dikkate alınacak indirim oranı ve istisna tutarları açıklandı. Buna göre indirim oranları şöyle:

Menkul sermaye iratlarından elde edilecek gelirlerde indirim uygulaması 1 Ocak 2006’dan itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere kaldırılmıştı. 2006 öncesinde elde edilen ve bu düzenlemeden önceki mevzuata tabi olan faiz gelirlerine uygulanacak indirim oranı ise yüzde 37.7 olarak ilan edildi.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacak.

Konut kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2008 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2 bin 400 YTL olarak tespit edildi.

İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 9.00 YTL olarak belirlendi.

Sakatlık indirimi tutarları birinci derece sakatlar için 600 YTL, ikinci derece sakatlar için 300 YTL, üçüncü derece sakatlar için 150 YTL olarak tespit edildi.

Gelir vergisinde basit usule tabi olmanın koşullarından yıllık kira bedeline ilişkin had, büyük şehir belediye sınırları içinde 3 bin 900 YTL, diğer yerlerde 2 bin 700 YTL olarak uygulanacak.

2007 gelirlerine uygulanacak bazı istisna oranları

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net