Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2007 ve 2008 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin BA ve BS Formları verilme süresi uzatıldı

BA ve Formları ertelendi 

2007 yılına ilişkin bildirimi yapılması gereken BA (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu) ve BS (Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu) verilme süresi bilindiği üzere 05.06.2008 tarihine kadar ertelenmişti. Ancak meslek mensuplarının iş yoğunluğu nedeniyle, ilgili meslek odalarının başvurusu üzerine bildirim süreleri maliye bakanlığı tarafından tekrar ertelenmiştir. Maliye bakanlığı ertelemeyi 30.05.2008 tarihinde yayınlamış olduğu VUK 34 ve 35 nolu sirkülerler ile duyurmuştur.

Buna göre 2007 yılına ait olan bildirim süreleri 05.09.2008 tarihine, 2008 yılının ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait verilmesi gereken BA ve formları bildirim süreleri de 05.11.2008 tarihine ertelenmiştir.

İlgili sirkülerler

Tarih 30/05/2008
Sayı VUK-34/2008-3/Form Ba ve Form -4
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/34

Konusu :05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin Ba ve bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 30/05/2008
Sayısı : VUK-34/2008-3/Form Ba ve Form Bs-4
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1-Giriş:

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme:

Bilindiği üzere, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda 32 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 29 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Haziran 2008 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Ancak, mükellefler tarafından Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Eylül 2008 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

3-Sonuç:

Buna göre, 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/09/2008 tarihine kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Tarih 30/05/2008
Sayı VUK-35/2008-4/Form Ba ve Form Bs-5
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/35

Konusu : 05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 30/05/2008
Sayısı : VUK-35/2008-4/Form Ba ve Form Bs-5
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1-Giriş:

381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2008 dönemlerine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme:

Bilindiği üzere, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilebileceği açıklanmıştı.

Ancak, mükellefler tarafından Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 5 Kasım 2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir.

3-Sonuç:

Buna göre, 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net