Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2007 yılı dönemine ilişkin BA ve BS formları bildirim süresi ertelendi

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 yılı dönemine ait mal ve hizmet alışlarına ilişkin bildirim formu (BA)  ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (BS) verme süresi 05 Haziran 2008 tarihine ertelenmiştir.

Maliye Bakanlığının konu ile ilgili sirküleri aşağıdaki gibidir.

Tarih 06/02/2008
Sayı VUK-32/2008-2/Form Ba ve Form Bs-3
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/32

Konusu :29.02.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi : 06/02/2008
Sayısı : VUK-32/2008-2/Form Ba ve Form Bs-3
İlgili olduğu maddeler : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149 ve Mükerrer 257’nci maddesi.

1- Giriş:

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

İlgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 29 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Haziran 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

3- Sonuç:

Buna göre, 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/06/2008 tarihine kadar verilebilecektir.

Duyurulur.

Excel formatındaki BA BS Form örneğini buradan indirebilirsiniz.

2007 yılı dönemine ilişkin BA ve BS formları bildirim süresi ertelendi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net