Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kasım, 2007:

Vergi mükellefiyeti nasıl başlar?

yazi resmi

Vergi Usul Kanununa göre gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınai veya zirai bir işle fiili olarak çalışmaya başlamaları veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayalı bir meslek yada sanat faaliyeti ile uğraşmaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir. Burada fiili olarak çalışmaktan Devamı…

İş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenir mi?

yazi resmi

4857 sayılı iş kanununun 24. maddesi işçinin bildirimsiz fesih nedenlerini düzenlemiştir. Kanunun maddesi aşağıdaki gibidir. MADDE 24. – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: I. Sağlık sebepleri: Devamı…

İşçi özlük dosyasında bulunması gerekenler

yazi resmi

4857 sayılı iş kanununun 75. maddesine göre işletmeler işverenler çalıştırdıkları her işçi için özlük dosyası düzenler. buna göre personel özlük dosyasında mutlaka bulunması gerekenler; işe giriş bildirgesi çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına gönderilen işçi giriş ve çıkışlarını gösteren Ek1 ve Devamı…

Vergi cezalarının kalkma halleri

yazi resmi

Yanılma Hali Yetkili makamlarca mükellefe yazı ile yanlış izahat verilmiş ya da bir hükmün uygulama tarzı değişmişse (VUK.Md.369) Pişmanlık ve Islah Beyana dayanan vergilerde; (4369 s.k. ile değişen şekil) vergi ziyaı cezasını gerektiren (360. Maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) Devamı…

1/312»Son

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net