Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

2008 yılı mali takvimi

OCAK 2008

7 Ocak 2008

 • Aralık 2007 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2008

 • 16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 16-31 Aralık 2007 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2008

 • Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
  Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar)
  Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Ocak 2008

 • Aralık 2007 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

 • Aralık 2007 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2008

 • Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim – Kasım – Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Ocak 2008

 • Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Ekim – Kasım – Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ocak 2008

 • 1-15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Ocak 2008

 • Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ekim – Kasım – Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Ekim – Kasım – Aralık 2007 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Ocak 2008

 • Aralık 2007 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Yıllık Harçların Ödenmesi
 • 2007 Yılında Kullanılan Defterlerin 2008 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2007 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
 • 2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • SSK (Aralık 2007) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

ŞUBAT 2008

7 Şubat 2008

 • Ocak 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Şubat 2008

 • 16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Şubat 2008

 • Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Beyanı
 • Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Kurum Geçici Verginin Beyanı

15 Şubat 2008

 • Ocak 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Şubat 2008

 • Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Gelir Geçici Verginin Ödemesi
 • Ekim- Kasım- Aralık 2007 Dönemine Ait Kurum Geçici Verginin Ödemesi

20 Şubat 2008

 • Ocak 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Şubat 2008

 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2007 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak 2008 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Şubat 2008

 • Ocak 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • 1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

29 Şubat 2008

 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1.Taksit Ödemesi
 • Ocak 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Ocak 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

MART 2008

7 Mart 2008

 • Şubat 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Mart 2008

 • 16-29 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Mart 2008

 • 16-29 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Mart 2008

 • Şubat 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mart 2008

 • Şubat 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve intikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Mart 2008

 • Şubat 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Şubat 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Mart 2008

 • 2007 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
 • 1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
 • 1-15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2008

 • Şubat 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Mart 2008

 • 2007 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
 • Şubat 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2007 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki
 • SSK (Şubat 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

NİSAN 2008

7 Nisan 2008

 • Mart 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

9 Nisan 2008

 • 16-31 Mart 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Nisan 2008

 • 16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2008

 • Mart 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Nisan 2008

 • Mart 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mart 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2008

 • Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ocak-Şubat-Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mart 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mart 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2008

 • 2007 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
 • 1-15 Nisan 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Nisan 2008 Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

28 Nisan 2008

 • Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Ocak- Şubat- Mart 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2008

 • Mart 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2007 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Ödemesi
 • SSK (Mart 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

MAYIS 2008

7 Mayıs 2008

 • Nisan 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Mayıs 2008

 • 16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Mayıs 2008

 • 16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Mayıs 2008

 • 2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı
 •  2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2008

 • Nisan 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mayıs 2008

 • 2008 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2008

 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Mayıs 2008

 • Nisan 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

27 Mayıs 2008

 • 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

HAZİRAN 2008

2 Haziran 2008

 • Nisan 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • Vergi Levhası Tasdiki
 • 2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 1. taksit Ödemesi
 • 2008 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
 • SSK ( Nisan 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

9 Haziran 2008

 • Mayıs 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Haziran 2008

 • 16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16 Haziran 2008

 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Haziran 2008

 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Haziran 2008

 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Haziran 2008

 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Haziran 2008

 • 1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim

26 Haziran 2008

 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

30 Haziran 2008

 • Mayıs 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Mayıs 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

TEMMUZ 2008

7 Temmuz 2008

 • Haziran 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Temmuz 2008

 • 16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Temmuz 2008

 • 16-30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Temmuz 2008

 • Haziran 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
  Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Temmuz 2008

 • Haziran 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Temmuz 2008

 • 1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Temmuz 2008

 • 1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Temmuz 2008

 • Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

31 Temmuz 2008

 • Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Nisan- Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Haziran 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2007 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Haziran 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

AĞUSTOS 2008

7 Ağustos 2008

 • Temmuz 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Ağustos 2008

 • 16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
 • 16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

14 Ağustos 2008

 • 2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı
 • 2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2008

 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Ağustos 2008

 • 2008 2. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2008

 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Ağustos 2008

 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

26 Ağustos 2008

 • 1-15 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

EYLÜL 2008

1 Eylül 2008

 • Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Temmuz 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Ağustos 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

8 Eylül 2008

 • Ağustos 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Eylül 2008

 • 16-31 Ağustos Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Eylül 2008

 • 16-31 Ağustos Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2008

 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
  Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Eylül 2008

 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2008

 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2008

 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Eylül 2008

 • 1-15 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

EKİM 2008

3 Ekim 2008

 • Ağustos 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Ağustos 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Eylül 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

7 Ekim 2008

 • Eylül 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ekim 2008

 • 16-30 Eylül Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

13 Ekim 2008

 • 16-30 Eylül Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ekim 2008

 • Eylül 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Ekim 2008

 • Eylül 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2008

 • Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Eylül 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24 Ekim 2008

 • Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

27 Ekim 2008

 • 1-15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 • Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
 • Temmuz- Ağustos- Eylül 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Ekim 2008

 • Eylül 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • SSK (Eylül 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

KASIM 2008

7 Kasım 2008

 • Ekim 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Kasım 2008

 • 16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Kasım 2008

 • 16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

14 Kasım 2008

 • 2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Vergisinin Beyanı
 • 2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurumlar Vergisinin Beyanı

17 Kasım 2008

 • Ekim 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 2008 3. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisinin Ödemesi

20 Kasım 2008

 • Ekim 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Kasım 2008

 • Ekim 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Ekim 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Kasım 2008

 • 1-15 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
 • 1-15 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Kasım 2008

 • Ekim 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Ekim 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

ARALIK 2008

1 Aralık 2008

 • Ekim 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • 2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar için) 2. Taksit Ödemesi
 • 2008 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
 • SSK (Ekim 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Kasım 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

12 Aralık 2008

 • Kasım 2008 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 15-30 Kasım Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2008

 • 15-30 Kasım Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
  Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Aralık 2008

 • Kasım 2008 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallarına İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2008

 • Kasım 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
 • Kasım 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2008

 • Kasım 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
 • 1-15 Aralık Dönemine Ait Noterlerce Yap. Makbuz Karşılığı Öde. Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Aralık 2008

 • 1-15 Aralık Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2008

 • Kasım 2008 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2008

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
 • Kasım 2008 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 2009 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
 • SSK (Kasım 2008) Sigorta Primlerinin Ödemesi
 • Bağ-Kur Sigortalılarının Aralık 2008 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi

2008 yılı mali takvimi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net