Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mart, 2008:

Kredi kartlarından yıllık ücret yasaklanıyor

yazi resmi

Kredi kartlarında yıllık ücret yasaklanıyor Bankalaların her yıl kredi kartı ücreti almasına yasak geliyor. Sanayi Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yaparak bankaların kredi kartında yıllık ücret almasını yasaklayan kanun tasarısı taslağını görüşe açtı. Taslağa göre bankalar, kredi kartı ücretini Devamı…

Merkez bankası YTL’nin Y’sini atmak için haziranda kampanya başlatıyor

yazi resmi

Merkez Bankası, 2009 yılı başında Yeni Türk Lirası’ndan (YTL) atılacak “Yeni” (Y) ifadesi için haziran ayında bir farkındalık kampanyası başlatmayı planlıyor. Bu kampanya için şirket seçimi süreci hâlâ sürüyor, ancak ana mesaj, “TL’ye dönülüyor, farkında mısınız?” sorusu olacak. Yeni paraların Devamı…

4 sıra nolu 5736 sayılı bazı kamu alacaklarının uzlaşma usulu ile tahsili süresi uzatıldı

yazi resmi

5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup Kanunun aynı tarihte yürürlüğe giren 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun bu maddesi hükümlerinden yararlanmak için maddenin yürürlüğe girdiği tarihi Devamı…

Katma değer vergisinde tevkifat uygulamaları

yazi resmi

KDV’DE TEVKİFAT UYGULAMALARI KDV’de sorumluluk müessesesi, tam ve kısmi sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tam sorumluluk uygulamasında, sorumluluk gerektiren işleme ait KDV’nin tamamı, kısmi sorumluluk uygulamasında ise verginin belirli bir kısmı vergi sorumlusu tarafından beyan edilmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Devamı…

1/312»Son

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net