Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Haziran, 2008:

Şüpheli alacak karşılığı

yazi resmi

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI A- GİRİŞ Ticari ve zirai kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmış olup gelirin elde edilmiş sayılması için tahsil şartı aranmaz. Miktar ve tutar itibariyle kesinleşen gelir tahakkuk etmiş olur ve elde edilmiş sayılarak vergiye tabi tutulur. Ancak Devamı…

Limited şirket ortaklarının vergisel sorumluluğu değişti

yazi resmi

Limited şirket ortaklarının vergisel sorumluluğu değişti Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa’nın “Limited şirketlerin amme borçları” başlıklı 35. maddesinde 5766 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucunda söz konusu madde metni “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya Devamı…

Tasdiki zorunlu defterlerin A4 kağıdında tutulup tutulamayacağı

yazi resmi

A4 Formatındaki kağıtlara yasal defterler tastik ettirilebilir mi? 1- GİRİŞ Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 220. maddesinde sayılı defterlerin yine VUK Md.220 ilâ 226. maddelerinde belirtilen esaslara göre tasdik ettirilmesi mecburidir. Yasal defterlerin süresi içinde ve uygun bir şekilde tasdik Devamı…

Kredi kartı faiz oranlarında indirim yapıldı

yazi resmi

Kredi kartı faiz oranları indirildi  Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı YTL için yüzde 4,39’a, gecikme faiz oranı da yüzde 5,14’e indirildi. Merkez Bankasının, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik içeren tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net