Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Temmuz, 2008:

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunuda değişiklik yapılması hakkıda kanun resmi gazetede yayımlandı

yazi resmi

5786 sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunla yapılan değişiklikler 26.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak. Başlıca yapılan değişiklikler Serbest muhasebecilik ünvanı kaldırılıyor. Devamı…

Kızılderililer

yazi resmi

     

Konut kapıcıları yönetmeliği

yazi resmi

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı Devamı…

Doğum ödeneğinden faydalanma usul ve esasları

yazi resmi

I. ANALIK (GEBELİK VE DOĞUM) GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ A. GENEL BİLGİLER Sigortalı kadın analık(gebelik ve doğum) hali nedeniyle belirli bir süre çalışamamakta ve ücretten yoksun kalmaktadır. Doğumun gerçekleştiği tarihten önceki bir yıl içinde kendisi için en az 120 gün Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net