Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kasım, 2008:

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanun

yazi resmi

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hakkında kanun yasalaştı. Gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet gibi sermaye piyasası araçları, kaydı olmayan taşınmazlar, yurt içinde bulunup da işletmelerin özkaynakları içerisinde yer almayan varlıklar, işletmelerin Devamı…

10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri ücret ödemelerini 01.01.2009 tarihinden itibaren banka aracılığı ile yapacaklardır

yazi resmi

18 Kasım 2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” yayınlanarak; işçinin, gazetecinin ve gemi adamlarının net ücretlerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren Banka Devamı…

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranlarının işveren hissesinden 5 puanlık indirim

yazi resmi

13.11.2008 tarih ve 2008/93 Sayılı SSK Genelgesi yayınlanarak; 5510 Sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) fıkrasında yer alan, malulluk yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranlarının işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece karşılanması hakkında uygulama esasları örnekler ile açıklanmıştır. Genelgede açıklanan Devamı…

Faturalarda yer alan gecikme halinde vade farkı ibaresinin hukuki durumu

yazi resmi

FATURALARDA YER ALAN “GECİKME HALİNDE VADE FARKI ALINIR” İBARESİNİN HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI I. GİRİŞ: Ticari yaşam içinde gerçekleşen alışverişlerde ödemenin zamanında yapılması herkes tarafından istenen bir durum olmasına rağmen, çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılamayan ödemelerle karşılaşılabilmekte ve buna istinaden vade farkı Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net