Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Aralık, 2009:

Yevmiye defterinin tasdiksiz arka sayfalarına bastırılan kayıtlardaki faturalarda gösterilen Kdv’nin indirimi

yazi resmi

TASDİKLİ ÖN SAYFALAR YETMEDİĞİ İÇİN YEVMİYE DEFTERİNİN TASDİKSİZ ARKA SAYFALARINA BASTIRILAN KAYITLARDAKİ FATURALARDA GÖSTERİLEN KDV’LERİN İNDİRİMİ Vergi idaresi, KDV’nin gerçekte yüklenilmiş olması ve fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi, kayıtların tasdikli defter-i kebire süresinde ve usulüne uygun kaydedilmesi koşuluyla, yevmiye Devamı…

Elektrik, su, doğalgaz, haberleşme bedellerinin gider yazılmasında özellikli durumlar

yazi resmi

ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, HABERLEŞME BEDELLERİNİN GİDER YAZILMASINDA VE KDV İNDİRİMİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR 1. Tüketim Dönemi Bu Yıl Olmasına Karşın Faturaları İzleyen Yılda Gelen Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon vb. Giderlerinin Hangi Yıla Gider Yazılacağı ve KDV İndirimi Dönemi Gelir Vergisi Kanunu’nun Devamı…

İkinci el taşıtların alım satımında noterlere tam yetki

yazi resmi

Noterler, ikinci el oto alım satımında devre dışı kalacakken tam yetkili oluyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 1 Ocak 2010’da yürürlüğe girecek olan ve noterlerin araba alım satımında devre dışı kalmasını öngören yasanın ertelenmesi için verilen kanun teklifini görüşmek üzere Devamı…

Hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunan (KOD listesinde yer alan) firmalardan, mal veya hizmet alımı olanların yapabilecekleri işlemler

yazi resmi

Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan (KOD listesinde yer alan) Firmalardan, Mal veya Hizmet Alımı Olanların Yapabilecekleri İşlemler Bilindiği üzere, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İVDB) otomasyona geçmiş vergi dairelerinin bulunduğu iller kapsamında KOD listesi oluşturmaktadır. Konuya ilişkin olarak, İstanbul Vergi Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net